Physics at Noon Lecture: ספינטרוניקה – הדור הבא של האלקטרוניקה

Prof. Alexander Gerber, TAU

11 May 2014, 12:00 
Shenkar Building, Melamed Hall 006 
Physics at Noon Lecture

אבסטרקט:

במשך כארבעים שנה, הצליחה תעשיית המוליכים למחצה בהתמדה לכווץ את הרכיבים האלקטרוניים על שבב סיליקון ולספק הרבה יותר ביצועים למחשבים  ולמתקנים. כעת, חוקי הפיסיקה הבסיסיים מגבילים את המשך ההתפתחות והדבר מחייב את חיפוש החלופות. "ספינטרוניקה" הוא תחום המחקר הבסיסי והיישומי שממוקד בספין של האלקטרון במקביל למטענו החשמלי, אשר במהרה הפך ללהיט המדעי ולהבטחה להמשך הפיתוח הטכנולוגי. בהרצאה נדון ביסודות הפיסיקליים, ביעדים שכבר הושגו ובכמה כיוונים למחקר עתידי. 

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>