Physics at Noon: סופרנובות, חורים שחורים וגלי כבידה

Dr. Iair Arcavi

25 April 2021, 12:00 
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/96798751503 
Physics at Noon

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/96798751503

 

תקציר:

בשנים האחרונות נפתח לנו חלון חדש ליקום בזכות האפשרות לצפות כמעט בכל השמיים כל הזמן. הדבר מאפשר לנו לראשונה לתפוס אירועים נדירים ברגעים קריטיים שבהם נחשפת פיזיקה שעד עתה לא היתה לנו גישה אליה. בנוסף, היכולת למדוד גלי כבידה חושפת בפנינו תופעות שלמות שעד עכשיו היינו עיוורים להן. אספר על הזדמנויות המחקר בנושאים אלו, שיכולים לחשוף את היווצרות היסודות ביקום, את הפיזיקה באנרגיות הכי גבוהות, את התנהגות הכבידה בסביבות הכי קיצוניות, ועוד. כל זאת בשיטות שמשלבות שימוש במצפים רובוטיים ברחבי העולם, איסוף נתונים מטלסקופים בחלל, ותיאומי זמן אמת עם גלאי גלי הכבידה.

 

 

 

 

 

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive