Physics at Noon: חורים שחורים ענקיים במרכזי גלקסיות - מתי? איך? כמה?

Dr. Benjamin Trakhtenbrot

12 May 2019, 12:00 
Shenkar Building, Melamed Hall 006 
Physics at Noon

תקציר:

חורים שחורים ענקיים, עם מסה של עד מיליארדי מסות שמש, שוכנים במרכזי כמעט כל הגלקסיות ביקום. מתי ואיך הם נוצרו? מה איפשר את גידולם המהיר ביקום הקדום? איך הם נראים כאשר הם "נדלקים" או "נכבים"? כיצד נגלה סוגים נסתרים של חורים שחורים ענקיים? בהרצאה אתאר חלק מהתגליות האחרונות בתחום ואת אפשרויות המחקר הרלוונטיות.

 

 

Event Organizer: Prof. Tomer Vollansky

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive